Intuïtief communiceren met dieren

   Dierentolk Birgitta van Spronsen


     Intuitïef communiceren met dieren

Intuïtief of telepathisch communiceren


Intuïtief of telepathisch communiceren betekent geestelijke of fysieke ervaringen waarnemen in de vorm van woorden, beelden, geluiden of gevoelens. Het is een non-verbale vorm van communicatie. Een universele taal. Het heeft niets te maken met het lezen van lichaamstaal.

Als je een hechte band hebt met je dier communiceer je ongetwijfeld al regelmatig met elkaar. Al heb je dit niet altijd in de gaten. Vaak zul je denken dat de gedachte die je opvangt je eigen gedachten zijn omdat het zo natuurlijk aanvoelt. Hoe vaak denk je niet opeens: volgens mij is de waterbak leeg en dat blijkt dan zo te zijn. Is dit je eigen gedachte of heeft het dier deze gedachte naar je toegezonden?Komt het niet regelmatig voor dat je net aan iemand denkt en een seconde later belt deze persoon op?Eigenlijk is telepathie een alledaagse en gewone handeling. Het is niets anders dan je gedachten delen met iemand anders. Iedere vorm van communicatie is ook telepathisch. Het is niet mogelijk iets te zeggen of op te schrijven zonder het eerst te hebben "Intuïtie is dus niet een "gave" die voor weinige mensen is weggelegd maar een aangeboren gave, die iedereen weer kan leren. Het is als het ware een spier die getraind moet worden. Kinderen hebben de gave om met dieren te communiceren van nature, maar hoe ouder zij worden hoe meer raakt deze intuïtie op de achtergrond. Vaak zie je dat op het moment dat kinderen leren schrijven hun intuïtieve momenten steeds minder worden.

De linker hersenhelft wordt dan steeds meer gebruikt.


Dieren hebben een zeer complexe gevoelswereld en via deze intuïtieve waarneming kunnen wij hun wereld binnentreden. Telepathie kun je zien als helderziendheid in het hier en nu.